1981
Oli i pols de marbre sobre tela

73x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-01-1981-oli-i-pols-de-marbre-sobre-tela-73x54-cm

1981
Oli sobre tela

41x33cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-02-1981-oli-sobre-tela-41x33-cm

1981
Oli sobre tela

65x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-03-1981-paisatge-de-sant-feliu-oli-i-pols-de-marbre-sobre-tela-65x54-cm

1982
Oli i pols de marbre sobre fusta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-04-1982-oli-i-pols-de-marbre-sobre-tela

1982
Oli sobre fusta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-05-1982-oli-sobre-fusta

1982
Oli sobre tela

61x50cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-06-1982-oli-sobre-tela-61x50-cm

1982
Oli sobre fusta

73x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-07-1982-oli-sobre-fusta-73x54-cm

1986
Oli sobre tela

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-08-1986-oli-sobre-tela

1986
Oli sobre tela

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-09-1986-oli-sobre-tela

1986
Oli sobre fusta

61x50cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-10-1986-oli-sobre-fusta

1986
Oli sobre fusta

65x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-11-1986-oli-sobre-fusta-65x54-cm

1986
Oli sobre fusta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-12-1986-oli-sobre-fusta

1989
Oli sobre fusta

73x60cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-13-1989-oli-sobre-fusta-73x60cm

1990
Oli sobre fusta

92x73cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-14-1990-oli-sobre-fusta-92x73-cm

1994
Oli sobre tela

92x73cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-15-1994-oli-sobre-tela-92x74-cm

1994
Oli sobre tela

92x73cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-16-1994-oli-sobre-tela-73x92-cm

1994
Oli sobre tela

73x60cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-17-1994-oli-sobre-tela-73x60-cm

1994
Oli sobre tela

92x65cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-18-1994-oli-sobre-tela-92x65-cm

1995
Oli sobre tela

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-19-1995-oli-sobre-tela

1995
Oli sobre tela

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-20-1995-oli-sobre-tela

1995
Oli sobre tela

73x60cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-21-1995-oli-sobre-tela-73x60-cm

1995
Oli sobre tela

65x54cm

https://esteveprat.cat/wp-content/uploads/esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-22-1995-oli-sobre-tela-65x54-cm

1995
Oli sobre tela

65x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-23-1995-oli-sobre-tela-65x54-cm

1995
Oli sobre tela

65x54cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-24-1995-oli-sobre-tela-65x54-cm

1995
Oli sobre tela

100x65cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-25-1995-oli-sobre-tela-100x65-cm

1995
Oli sobre fusta

73x50cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-26-1995-oli-sobre-fusta-73x50-cm

1995
Oli sobre tela

92x73cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-27-1995-oli-sobre-tela-92x73-cm

1997
Oli sobre tela

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-28-1997-oli-sobre-tela

1997
Oli sobre tela

74x93cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-29-1997-oli-sobre-tela-74x93-cm

1998
Oli sobre tela

55x46cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-30-1998-oli-sobre-tela-55x46-cm

-
Oli sobre fusta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-31-oli-sobre-fusta