DRAWING

PAINTING

1974
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-00-1974-llapis-sobre-paper

1980
Carbonet i creta sobre paper

100x70cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-01-1980-carbonet-i-creta-sobre-papaer-100x70-cm

1980
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-02-1980-carbonet-sobre-paper-140x75cm

1980
Aiguatinta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-22-1980-aiguatinta

1981
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-03-1981-carbonet-sobre-papaer-140x75-cm

1981
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-04-1981-carbonet-sobre-paper-140x75cm

1981
-

100x70cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-05-1981-100x70cm

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-06-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-07-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-08-1981-llapis-sobre-paper

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-09-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Conté sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-10-1981-conte-sobre-paper

1982
Canya i tinta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-23-1982-canya-i-tinta-sobre-paper

1987
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-11-1987-llapis-sobre-pape

1995
Tècnica mixta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-24-1995-tecnica-mixta-sobre-paper

1995
Tècnica mixta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-25-1995-tecnica-mixta-sobre-paper

1997
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-12-1997-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-13-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-14-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-15-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-16-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-17-2004-llapis-sobre-paper

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-18-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-19-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-20-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-21-2004-tecnica-mixta-i-infografica

1974
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-00-1974-llapis-sobre-paper

1980
Carbonet i creta sobre paper

100x70cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-01-1980-carbonet-i-creta-sobre-papaer-100x70-cm

1980
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-02-1980-carbonet-sobre-paper-140x75cm

1981
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-03-1981-carbonet-sobre-papaer-140x75-cm

1981
Carbonet sobre paper

140x75cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-04-1981-carbonet-sobre-paper-140x75cm

1981
-

100x70cm

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-05-1981-100x70cm

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-06-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-07-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-08-1981-llapis-sobre-paper

1981
Carbonet sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-09-1981-carbonet-sobre-paper

1981
Conté sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-10-1981-conte-sobre-paper

1987
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-11-1987-llapis-sobre-pape

1997
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-12-1997-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-13-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-14-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-15-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-16-2004-llapis-sobre-paper

2004
Llapis sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-17-2004-llapis-sobre-paper

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-18-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-19-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-20-2004-tecnica-mixta-i-infografica

2004
Tècnica mixta i infogràfica

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-21-2004-tecnica-mixta-i-infografica

1980
Aiguatinta

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-22-1980-aiguatinta

1982
Canya i tinta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-23-1982-canya-i-tinta-sobre-paper

1995
Tècnica mixta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-24-1995-tecnica-mixta-sobre-paper

1995
Tècnica mixta sobre paper

-

esteve-prat-paz-dibuixant-carbonet-pintor-oli-acrilic-bibliogradia-exposicions-critica-25-1995-tecnica-mixta-sobre-paper